bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

За нас

 

 

 

Ново издание на Global Tax Insights Morison KSi’s 

17.07.2018г.


 Излезе новото  издание за тримесечен данъчен бюлетин на Morison KSi, съставено от фирмите-членки. Информационният бюлетин включва статии, насочени към страната, както и международни данъчни случаи.

Европейска конференция в Лион, съвместно с Morison KSi

22.05.2018г.

Управляващият съдружник на Одит Адвайзерс, Офелия Славкова се включи и представи България в Европейската конференция на Morison KSi. Конференцията се състоя в Лион, Франция в Radisson Blu Hotel  между 20 -22 Май, 2018г.

Актуално за професията

 

 

25.11.2015 г. 

Приет е новият Закон за счетоводството.

                                       още...

 

 

 

 

 

Актуално за "Одит Адвайзерс"

 

   26.10.2016 г.

Управляващият съдружник на Одит Адвайзерс, Офелия Славкова, се включи в Европейската конференция на Морисън KSi

 още...

 

 

 

 

 

 • История и сертификати

   

  „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД е регистрирана в гр. София, България, като дружество с ограничена отгововорност от Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Стефанова Славкова. Г-жа Славкова е регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0613.

   

  още...

 • Ръководство и екип

  Офелия Славкова:  Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Славкова притежава повече от 15 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации, както и одити по проекти на международни финансови организации.

  още...

 • Доклади

  Живеем в период на динамични промени и е необходимо да сме адекватни и в съзвучие с новите условия. Ние в ОДИТ АДВАЙЗЕРС ООД осъзнаваме важността на хармонията със заобикалящата ни действителност. Ето защо в своята работа използваме нови креативни подходи, осигуряващи ни гъвкавост и адекватност при реализиране на всички проекти.