bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

За нас

Ръководство и екип

Ръководство

 

Офелия Славкова: Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Славкова притежава повече от 15 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации, както и одити по проекти на международни финансови организации. Притежава и необходимите за това технически познания в работата си с международни и местни компании, развиващи своята дейност в широк спектър от индустрии и по-специално в сферата на транспорта, енергетиката, потребителските стоки и финансовите институции. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по проекти на ЕBRD, IBRD, PHARE и други подобни програми. Тя е регистриран одитор към Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Работила е като Одит Мениджър в Grant Thornton България в продължение на четири години.

ЕКИП

В съответствие с вътрешните правила, фирмата наема персонал със завършено висше образование в специалностите - Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Маркетинг, Мениджмънт, Международни икономически отношения, Информационни технологии и др.


Освен постоянния персонал, фирмата разполага с асоциирани правна кантора, счетоводна къща, високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес оценяването и консултирането, както и специалисти, владеещи следните езици: английски, немски, руски, италиански, испански и португалски.


Нашата цел е да Ви осигурим оптималните ресурси и условия, за да постигнете максимална продуктивност и качество. Ето защо, полагаме постоянни усилия в подобряването на подбора, професионалното обучение и оценката на персонала от всички нива и постоянното усъвършенстване на стандартите за работа.

 

Нашият екип притежава етичност, коректност, сътрудничеството и работи винаги с добро настроение.