bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

За нас

История и сертификати

 

 

 

 

 

 

 

История на създаването

Фирмата е регистрирана в гр. София, България, като дружество с ограничена отгововорност, основано и представлявано от Офелия Стефанова Славкова. Към настоящия момент Дружеството има двама собственици:

- Офелия Славкова – регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0613.

- Юлиян Живков  – регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0812

 

 

През месец Май 2012 г. Дружеството е регистрирано в Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), като специализирано одиторско предприятие под номер 152. Управляващ съдружник на фирмата е Офелия Славкова.

Лицензи и сертификати

„Одит Адвайзерс”ООД е лицензирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители в България под номер 0152 / 2012 г. Дружеството се управлява от регистриран одитор под номер 0613 / 2004 г. Офелия Славкова.

 

От септември 2008 г. Офелия Стефанова Славкова е включена в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал.1 във вр.чл. 103, ал.4 от Кодекса за застраховането.


От май 2009 г. управлявителя на „Одит Адвайзерс” ООД Офелия Славкова е член на Консултативния съвет на НАП.

 

През април 2013 г. одиторското предприятие е  одобренено и включено в регистъра на фирмите имащи право да одитират проекти финансирани от Световната Банка.

 

От август 2013 г. Дружеството е включено в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал.1 във връзка с чл. 103, ал.4 от Кодекса за застраховането.


От август 2015г. Одит Адвайзерс е част от KS International, една от водещите световни компании за услуги в сферата на счетоводството и одита, правни, данъчни и бизнес консултации с повече от 250 офиса в над 110 страни по целия свят. През 2016 г. в резултат на сливането на KSi с друга водеща асоциация, Морисън International (MI) и образуването на Морисън KSi Одит Адвайзерс значително разширява своя международен обхват. Нашите одиторски услуги и бизнес решения са се доказали в продължение на много години в различни страни по света.

 Дружеството е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 3335553

  Политика по качеството


”Одит Адвайзерс” ООД полага усилия за непрекъснато подобрение на услугите и процесите си за все по-пълно задоволяване и надхвърляне нуждите и очакванията на нашите клиенти. Това може да се постигне само чрез сътрудничество и работа в екип. Ние ще изградим и поддържаме безусловна атмосфера на взаимно доверие и разбиране, която ще ни помогне да постигнем целите си.

 

В съответствие с целите на дружеството, ръководството на ”Одит Адвайзерс” ООД се ангажира да провежда политиката по качеството основана на следните фундаментални принципи, които се следват при постигането на целите по качество:

 

 

  Утвърждаване позицията на ”Одит Адвайзерс” ООД, като водеща фирма в извършването на независими финансови одити, предоставянето на комплексни финансовo-счетоводни услуги и консултации, изготвянето на счетоводни експертизи, икономически и финансови анализи и провери;

 

 

  Спазване на договорните изисквания с клиентите, при осигуряване на високо качество и в съответствие с действащите международни стандарти;

 

 

   Ние разчитаме на обратната връзка, получена от клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите от нас услуги;

 

 

   Ние вярваме, че ключовият фактор към успеха ни е мотивираният, амбициозен и добре подготвен екип. Ето защо ние постоянно работим за поддържането на отлична работна атмосфера и за обучението на нашите служители.

 

 

  Управителят има водеща роля за гарантиране на качеството. Анализът на процесите с цел подобряване на тяхното изпълнение, осигурява безкризисно и плавно развитие на организацията в желаната посока.