bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Tрансформиране и обобщаване на информация

 

 

 

 

Целта на този ангажимент е да съберем, класифицираме и обобщим определена финансова информация, като по този начин подробните финансови данни стават лесни за анализ и управление. Този вид услуги не дава сигурност относно тази информация.И ние нямаме задължение да потвърдим нейната цялост и вярност.  Услугите, свързани с компилиране на информация,  включват :

 

  • изготвяне на финансови отчети в съответствие с определена рамка;
  • събиране и обобщаване на друга финансова информация.