bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Morison KSi

Морисън KSi е международна асоциация, обединяваща 160 динамични, амбициозни и независими фирми за счетоводни, одиторски, данъчни и консултантски услуги, осигурявайки качество и професионално обслужване без граници.

 

Заедно, ние предлагаме икономически ефективен глобален обхват чрез 375 офиса в 85 страни и фокус върху задълбоченото разбиране на Вашите конкретни нужди, благодарение на пълното познаване и разбиране на местната култура. Всяка фирма-членка е специално подбрана заради качеството и енергията на своите хора и практика.