bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Бизнес консултации

Услуги по сключване на сделки

 

 

 


Целта на тези услуги е да Ви подпомогнем в  процеса по осъществяването на сделки. И включват консултации за продавач или купувач, както следва:

  • Помощ при структуриране на сделката;
  • Подкрепа при преговори;
  • Анализ и консултации, относно съдържанието на договора за покупко-продажба;
  • Изготвяне на стратегически анализ и финансови модели;
  • Оценка на  ресурсите и оперативните възможностти на дружеството за резализация на планиранете перспективи;
  • Анализ на  пазарната и търговска среда и изготвяне на заключеие относно бъдещите перспективи на обекта на сделката;
  • Помощ при набиране на средства;
  • Съвети, как да се използва наличния ресурс и да се подобрят бъдещите перспективи в бизнеса след сключване на сделката.