bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Данъчни и правни

Правни услуги

 

 

 

 


Правните услуги, които предлагаме, са следните:

 

  • Регистрации и пререгистрации на дружества и търговци по Търговския Закон;
  • Регистрации и пререгистрации, изисквани от други закони;
  • Изготвяне на всички видове договори по ЗЗД и Търговския Закон;
  • Участие и/ или представителство при водене на преговори;
  • Съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове;
  • Съдебни производства по търговски, данъчни и изпълнителни дела;
  • Консултации по търговско, данъчно и административно право;
  • Консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия;
  • Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху активи.