bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Преглед на финансови отчети

 

 

 

 

Целта на прегледа е да потвърди с умерена сигурност, че информацията, предмет на прегледа, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на отрицателна сигурност.