bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Проверки по Търговския закон

 

 

 

 

Целта на проверката е да изразим мнение по реда на изискванията на българския Търговски закон (ТЗ). Обичайно тези ангажименти са свързани с придобиването и преобразуването на търговски дружества, включително потвърждаване на съотношението на замяна, съгласно плана/договора за трансформация и потвърждаване капитала на придобивани/новосъздадени дружества.