bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Бизнес консултации

Независими експертни оценки

 

 

 

 

  • Преструктуриране и реорганизиране;
  • Разработване на стратегии за навлизане на пазари;
  • Оценка на техническия, оперативния, пазарния и финансовия риск.