bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Други консултнтски услуги

Човешки ресурси

 

 

 


Целта на тази услуга е да Ви помогнем да намерите ефективни решения и да приложите най-добрите практики в областта на управлението на човешките ресурси, независимо дали срещате предизвикателства по отношение на ефективността на човешкия капитал, конкурентоспособността на системата за възнаграждения или задържане на висшия персонал.


• Оценка на управлението на човешките ресурси:


- Цялостна ефективност на функцията по управление на човешките ресурси;
- Преглед и оценка на управлението на човешките ресурси (HR Due Diligence);
- Управление на промяната и съдействие при сливания и придобивания;
- Проучвания на мотивацията и ангажираността на служителите.

 

• Стратегии по възнагражденията:


- Оценка и структуриране на длъжностите;
- Система за възнагражденията;
- Непарични стимули и придобивки;
- Бонусни схеми и дългосрочно стимулиране;
- Възнаграждения на ръководния персонал;
- Pay Well – Проучване на възнагражденията.

 

• Други услуги в областта на УЧР


- Съдействие при организирането на вътрешната комуникация между служителите и ръководството;
- Изготвяне и пускане на обяви, отговарящи на изискванията на клиентите;
- Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидатите.