bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Бизнес консултации

Финансов и данъчен дю дилиджънс


 

 

 

  • Предназначен за  потенциални инвеститори във връзка с придобиване на дружество или нов бизнес: Ние изготвяме доклад, в който се представя действителното финансово и данъчно състояние на придобиваната/продаваната компания (бизнес), идентифицираме потенциални рискове и задължения, и проблемни области, свързани с дейността й, и предлагаме най-оптималната и практически реализуема схема в правнен, финансов и данъчн аспект за придобиване или респективно продажба.
  • Ние изготвяме финансови и данъчни прегледи (дю дилиджънс) и за вътрешни цели на организацията: Предоставяме Ви доклад с оценка, който ще Ви подпомогне да усъвършенствате финансовите, отчетни и данъчни практики, за подобряване на вътрешното управление и организация на определени дейности, както и постигане на по-добри финансови и данъчни ефекти и стабилност на бизнеса в бъдеще.