bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Финансови диагностични прегледи (дю дилиджънс ангажименти)

 

 

 

Тези анализи могат да са полезни, както за потенциални инвеститори в нови бизнеси, така и за продавача  на съответните проекти, тъй като дават възможност да се намали времето, необходимо за приключване на сделката, като осигуриява на купувачите по-голяма сигурност за бизнес средата и подкрепя информацията с достоверност фактите и цифрите  /за повече информация виж консултантски услуги свързани с  бизнес транзакции/


Ние изготвяме финансови и данъчни прегледи (дю дилиджънс) и за вътрешни цели на организацията: Предоставяме Ви доклад с оценка, който ще Ви подпомогне да усъвършенствате финансовите, отчетни и данъчни практики, за подобряване на вътрешното управление и организация на определени дейности, както и постигане на по-добри финансови и данъчни ефекти и стабилност на бизнеса в бъдеще.