bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги

 • Одиторски услуги

   

  Целта на одита е да потвърди с разумна сигуност, че информацията, предмет на одита, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на положителна сигурност

   

 • Данъчни и правни

  Целта на данъчните и правни съвети е да се помогне на бизнеса по отношение на минимизиране на разходите, максимизиране на възвращаемостта, разширяване на предприятието и поддържане на  добра работна обстановка.

   

 • Бизнес консултации

  Целта на тези консултации е да Ви предложим решения и конструктивни съвети и широк обхват от услуги: от първоначален дю дилиджънс до услуги по сключване на сделки и интеграция след сключване на сделка. И чрез оказаното съдействие в цялостния процес на продажба да бъдат постигнати  максимално добри резултати от транзакцията.

   

 • Други консултнтски услуги

  За да отговорим на нуждите на нашите клиенти за повишаване на ефективността в своите компании,  ние предлагаме и следните услуги: Счетоводни услуги, Човешки ресурси, Обучения