bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Нашият опит

“Одит Адвайзерс” ООД е организация за одиторски, счетоводни и консултантски услуги, осигуряващи всеобхватно разнообразие от професионални счетоводни, одиторски, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации. Силата на нашата фирма е отразена в качеството на предоставяните от нас услуги.

Регистрирания одитор, управляващ „Одит Адвайзерс” ООД има опит в предоставянето на одиторски и консултантски услуги на местни и международни клиенти в следните сектори:

- Финансови институции;

- Застрахователни компании;

- Промишлени компании;

- Търговски компании;

- Холдингови дружества;

- Инвестиционни фондове;

- Лизингови дружества;

- Организации с нестопански цел;

- Агенции за недвижими имоти;

- Рекламни агенции;

- Строителни и проектантски организации;

- Издателска дейност;

- Издателска дейност;

- Спедиторски компании;

- Дистрибуция на петролни продукти и стомана;

- Инженерингови компании;

- Информационни технологии;

- Хотели, здравни центрове, туристически агенции;

- Чуждестранни инвеститори;

- Публични и правителствени организации.