bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Кариери

  

Ние Ви предлагаме да бъдете част от екип мотивирани и талантливи професионалисти, обединени от общата задача да предоставят услуги за допринасянето към бизнеса на клиентите ни в атмосфера на непрекъснато професионално усъвършенстване.

 

В съответствие с вътрешните правила, фирмата наема персонал със завършено висше образование в специалностите - Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Маркетинг, Мениджмънт, Международни икономически отношения, Информационни технологии и др.

 

Екипа  от професионалисти на Одит Адвайзерс  непрекъснато усъвършенства знанията и уменията си за намиране на най-добрите решения за нашите клиенти.