bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Договорени процедури за финансова информация и контроли

 

 

 

Целта на ангажимента е да се извършим процедури от одиторско естество, които са предмет на договора, като за извършените процедури и резултатите ние издаваме доклад с фактически констатации.

 

  • Договорени процедури за преглед и оценка на счетоводните и системите за вътрешен контрол;
  • Договорени процедури по проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международна банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;
  • Договорени процедури със специални цели във връзка с регулаторни и други законови или договорни изисквания;
  • Договорни процедури за извършване на определени процедури, договорени с предприятието за вътрешно-управленски нужди или по искане на трети страни