bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Данъчни и правни

Данъчни съвети


 

 

 

Данъчните съвети, които даваме, включват консултиране на клиентите във връзка с данък общ доход, косвените данъци, въпроси засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал. Някои от услугите във връзка с данъчното законодателство и данъчните ефекти на разнообразни сделки са следните:

 

  • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
  • Данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества.
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци.
  • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
  • Обжалване на данъчни ревизионни актове.
  • Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
  • Проверки на данъчното състояние и за спазване на данъчното законодателство.