bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги

Данъчни и правни

Целта на данъчните и правни съвети е да се помогне на бизнеса по отношение на минимизиране на разходите, максимизиране на възвращаемостта, разширяване на предприятието и поддържане на  добра работна обстановка.

 

  • Данъчни съвети

    Данъчните съвети, които даваме, включват консултиране на клиентите във връзка с данък общ доход, косвените данъци, въпроси засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал

    още...

  • Правни услуги

    Правните услуги, Регистрации и пререгистрации на дружества и търговци по Търговския Закон, Регистрации и пререгистрации, изисквани от други закони, Изготвяне на всички видове договори по ЗЗД и Търговския Закон, Участие и/ или представителство при водене на преговори, Съдействие за постигане на  извънсъдебни спогодби при търговски спорове и др.

    още...