bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги

Бизнес консултации

Целта на тези консултации е да Ви предложим решения и конструктивни съвети и широк обхват от услуги: от първоначален дю дилиджънс до услуги по сключване на сделки и интеграция след сключване на сделка. И чрез оказаното съдействие в цялостния процес на продажба да бъдат постигнати  максимално добри резултати от транзакцията.

 

 • Независими експертни оценки

  Преструктуриране и реорганизиране, Разработване на стратегии за навлизане на пазари, Оценка на техническия, оперативния, пазарния и финансовия риск

  още...

 • Услуги по сключване на сделки

  Целта на тези услуги е да Ви подпомогнем в  процеса по осъществяването на сделки. И включват консултации за продавач или купувач, Помощ при структуриране на сделката, Подкрепа при преговори, Анализ и консултации, относно съдържанието на договора за покупко-продажба, Изготвяне на стратегически анализ и финансови модели

  още...

   

 • Финансов и данъчен дю дилиджънс

  Предназначен за  потенциални инвеститори във връзка с придобиване на дружество или нов бизнес: Ние изготвяме доклад, в който се представя действителното финансово и данъчно състояние на придобиваната/продаваната компания (бизнес)

  още...