bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

За нас

 • История и сертификати

   

  „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД е регистрирана в гр. София, България, като дружество с ограничена отгововорност от Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Стефанова Славкова. Г-жа Славкова е регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0613.

   

  още...

 • Ръководство и екип

  Офелия Славкова:  Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Славкова притежава повече от 15 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации, както и одити по проекти на международни финансови организации.

  още...

 • Доклади

  Живеем в период на динамични промени и е необходимо да сме адекватни и в съзвучие с новите условия. Ние в ОДИТ АДВАЙЗЕРС ООД осъзнаваме важността на хармонията със заобикалящата ни действителност. Ето защо в своята работа използваме нови креативни подходи, осигуряващи ни гъвкавост и адекватност при реализиране на всички проекти.